جهت ثبت هرگونه انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود در رابطه با گروه طلاسازی تاج از طریق فرم زیر اقدام نمایید.